Hantverksbarnkollo (medeltida inriktning) körs veckan innan. Hantverkskollot går ut på att lär sig mer om annorlunda hantverk i mindre barngrupper och tillsammans med 5 utbildade barnpedagoger. I våra lokaler finns snickarbod, smedja, mm.  Vi räknar här med 20-30 barn under fyra heldagar.

Du kan läsa mer om uppläget här på hemsidan.

Anmälan skickas till barnkollo@alnohbf.se